กกต.พร้อมส่งคำชี้แจงร่าง กม.เลือกตั้ง ส.ส. ให้ศาล รธน.

กกต.พร้อมส่งคำชี้แจงร่าง กม.เลือกตั้ง ส.ส. ให้ศาล รธน.

ประธาน กกต.ทำคำชี้แจงศาล รธน.เสร็จแล้ว พร้อมส่ง เผย ไม่ได้แจงอะไรเพิ่ม เพราะมติ กกต.ก่อนหน้านี้ ไม่ได้เห็นว่าขัดแย้งเหมือน สนช. และคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินก็เป็นเรื่องคำสั่ง คสช. ไม่เกี่ยวกับ กกต.

นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกต. วันนี้ (23 เม.ย.) พิจารณากรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ประธาน กกต. จัดทำความเห็นที่มีต่อ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. หลังผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ศาลวินิจฉัยว่าร่างดังกล่าว มาตรา 140 และ 141 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 , 26 ,27 และ 45 หรือไม่ รวมทั้ง คำร้องของ สนช.ที่ขอให้ศาลวินิจฉัยว่า กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 35 (4) และ (5) ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ มาตรา 95 วรรคสาม และมาตรา 92 วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 หรือไม่

“ที่ประชุม กกต. ได้พิจารณาคำชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว และมีมติยืนยันความตามเดิม ที่ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย และพร้อมที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 2 วันนี้ และเป็นไปตามที่ศาลได้นัดไว้ คือให้ส่งคำชี้แจงภายในวันที่ 25 เมษายน” นายศุภชัย กล่าว

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ประธาน กกต. ได้ชี้แจงตามที่ศาลให้ดำเนินการ โดย กกต.ไม่ได้มีความเห็นโต้แย้ง เพราะ กกต.เห็นว่า 2 เรื่องที่ สนช.ยื่น คือ เรื่องช่วยคนพิการ และ ตัดสิทธิ์ผู้ไม่ไปใช้สิทธิห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือ ง ไม่ใช่เรื่องที่ กกต.เห็นแย้ง สิ่งที่ กกต.โต้แย้ง มี 5 ประเด็น คือ เรื่องหมายเลขผู้สมัคร ส.ส. การจัดมหรสพหาเสียง เรื่องค่าใช้จ่ายเลือกตั้งของพรรคการเมือง และอำนาจศาลในการให้ ใบเหลืองและใบแดง ส่วนเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดิน เห็นว่าไม่เกี่ยวกับ กกต. เพราะเป็นเรื่องคำสั่ง คสช. .- สำนักข่าวไทย

Category : news