ความละเอียดอ่อนเพื่อตรวจหาปริมาณของถั่ว

ความละเอียดอ่อนเพื่อตรวจหาปริมาณของถั่ว

สำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ถั่วลิสงอย่างรุนแรงการรับประทานอาหารแม้แต่จำนวนเล็กน้อยของพืชตระกูลถั่วสามารถทำให้เกิดอาการแพ้ได้ซึ่งเป็นภาวะที่คุกคามชีวิตโดยมีอาการวิงเวียนศีรษะหายใจลำบากและบางครั้งอาจสูญเสียสติ ตอนนี้นักวิจัยได้พัฒนาชุดทดสอบใหม่ที่มีความละเอียดอ่อนเพื่อตรวจหาปริมาณของถั่วลิสงในอาหารโดยใช้ดีเอ็นเอของถั่วลิสง

พวกเขารายงานผลของพวกเขาในเอซีเอส การสำรวจชี้ให้เห็นว่าอย่างน้อย 3 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาโรคภูมิแพ้ถั่วลิสงโดยจำนวนดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษที่ผ่านมา คนที่มีอาการภูมิแพ้ที่รู้จักกันมักจะระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอาหารที่มีถั่วลิสง แต่ปริมาณน้อยบางครั้งปนเปื้อนในอาหารที่ทำรายการไม่ถั่วลิสงเป็นส่วนผสม นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาวิธีการต่างๆในการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ถั่วลิสงในอาหาร แต่ส่วนใหญ่ของการทดสอบเหล่านี้สำหรับโปรตีนที่สามารถทำลายได้ในระหว่างการแปรรูปอาหาร

Category : health news