ความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของไทย

ความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของไทย

ประเทศไทยถูกบังคับให้ลดค่าเงินบาทและในช่วงเวลาที่มีภาระหนี้สาธารณะสูงเนื่องจากความไม่มั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจสกลนครกล่าว ความเสี่ยงและความผันผวนอาจอยู่ในระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย ท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศท่ามกลางการล่มสลายของเวียดนามกัมพูชาและลาวต่อระบอบคอมมิวนิสต์ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องเนื่อง

จากรัฐบาลหลายประเทศประสบการต่อสู้กับผู้ก่อความไม่สงบคอมมิวนิสต์ ทว่าการค้นพบปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งยังคงเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ในช่วงครึ่งหลังของพรีเมียร์ชิพเปรมช่วยวางรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของไทยอย่างมีนัยสำคัญ เปรมเป็นที่รู้จักกันดีในการสรรหานักเทคโนโลยีเพื่อทำงานกับเขาในการปฏิรูปเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนักเศรษฐศาสตร์ทั้งสองตั้งข้อสังเกต โดยมีนายสมหมายฮุนตระกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพิศิษฐ์ภคเกษมเป็นเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนายวีระพงษ์รามางกูรนักเศรษฐศาสตร์ที่เคารพนับถือ รากฐานทางเศรษฐกิจที่จัดตั้งขึ้นนำไปสู่การไหลบ่าเข้ามาของการลงทุนจากต่างประเทศ

Category : news