ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา (ช่องผักกาด)

ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา (ช่องผักกาด)

จุดผ่านแดนถาวรที่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2540 แห่งนี้ ตั้งอยู่ใกล้กับช่องพร เขตปกครองพิเศษกรุงไพลิน และอยู่ห่างจากกรุงไพลิน ประเทศกัมพูชา เพียง 17 กิโลเมตร โดยคาดการณ์กันว่าตลาดการค้าชายแดนแห่งนี้จะเป็นแหล่งศูนย์รวมสินค้าของไทยและกัมพูชาที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง หากได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐอย่างจริงจัง

ปัจจุบันมีการสร้างถนนลาดยางสายจุดผ่อนปรนบ้านผักกาด หมู่ที่ 4 จากทางหลวงหมายเลข 3193 สู่ชายแดนระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะเดินทางมาที่นี่มากขึ้น และมีการขนส่งสินค้าจากตลาดชายแดนแห่งนี้เข้าไปยังเมืองไพลิน จังหวัดพระตะบอง มากขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น ข้าวสาร บะหมี่ ผงชูรส พืชผักผลไม้ อะไหล่รถยนต์ ผลิตภัณฑ์น้ำมันและวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ ที่ตั้ง : บ้านคลองใหญ่ หมู่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี การเดินทาง : ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 317 ไปทางจังหวัดสระแก้ว แล้วเลี้ยวขวาบริเวณสี่แยกทับไทร (หน้าโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน) เข้าเส้นทางหมายเลข 3193 ไปประมาณ 13 กิโลเมตร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Category : travel news