“ระบอบการปกครองการค้าเสรีทั่วโลก”

“ระบอบการปกครองการค้าเสรีทั่วโลก”

การกล่าวสุนทรพจน์ในเวทีความมั่นคงในสิงคโปร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศวังยี่กล่าวว่าการขู่เข็ญภาษีตอบโต้ของจีนเป็น “ความสมเหตุสมผลและจำเป็นอย่างยิ่ง””นี่เป็นมาตรการที่นำมาพิจารณาเพื่อสนับสนุนผลประโยชน์ของประชาชนชาวจีน” เขาพูดผ่านผู้แปลเขากล่าวว่าการย้ายครั้งนี้ยังมุ่งเป้าไปที่การสนับสนุน “ระบอบการปกครองการค้าเสรีทั่วโลก”

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การการค้าโลกวังยังได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของพรรคทำเนียบขาว Larry Kudlow ผู้ซึ่งเยาะเย้ยภัยคุกคามด้านอัตราค่าไฟฟ้าของจีนว่า “อ่อนแอ” และกล่าวว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกอยู่ใน”ถึงว่าเศรษฐกิจจีนกำลังทำดีหรือไม่ผมคิดว่าทุกอย่างชัดเจนสำหรับประชาคมระหว่างประเทศทั้งหมด” นายวังกล่าวเพิ่มเติมว่าจีนมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก

Category : news