รูปแบบคอนเดนเสทของดีเอ็นเอ

รูปแบบคอนเดนเสทของดีเอ็นเอ

การมีปฏิสัมพันธ์ที่อ่อนช้อยระหว่างภูมิภาคที่มีความไม่เป็นระเบียบของปัจจัยการถอดความและโมเลกุลของการถอดความอื่น ๆ พร้อมกับการมีปฏิสัมพันธ์เฉพาะระหว่างปัจจัยการถอดความและองค์ประกอบดีเอ็นเอที่เฉพาะเจาะจงอาจกำหนดว่ารูปแบบคอนเดนเสทของดีเอ็นเอ สำคัญกับการปฏิสัมพันธ์แบบล็อคคีย์ระหว่างส่วนโปรตีนที่มีโครงสร้างอย่างเหนียวแน่น

เพื่ออธิบายกระบวนการเซลล์ส่วนใหญ่ แต่หลักฐานล่าสุดแสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาที่อ่อนแอระหว่างภูมิภาคโปรตีนฟลอปปี้ก็มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมของเซลล์การสร้างแบบจำลองการคำนวณและการทดลองพบว่ากำลังสะสมของการปฏิสัมพันธ์ที่อ่อนแอเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกับการถอดรหัสปัจจัย การมีปฏิสัมพันธ์ของดีเอ็นเอเพื่อตรวจสอบว่าคอนเดนเสทของปัจจัยการถอดความจะเกิดขึ้นที่ไซต์ใดแห่งหนึ่งบนจีโนมหรือไม่ ชนิดเซลล์ที่แตกต่างกันจะสร้างปัจจัยการถอดรหัสที่แตกต่างกัน เมื่อมีปัจจัยการถอดรหัสหลายอย่างจับกลุ่มรอบ ๆ สิ่งปรับปรุงเดียวกันการมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่รัดกุมระหว่างโปรตีนนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น เมื่อถึงความเข้มข้นของเกณฑ์ที่สำคัญแล้วจะเกิดการควบแน่นของฟอร์ม

Category : health news