Month: April 2018

ผู้ตรวจการฯลงตรวจสอบพื้นที่พญาไทแออัดด้วยตึกสูง

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่พญาไท หลังมีเรื่องคอนโดผุดแน่น บั่นทอนคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่

Read More

ผบ.ทอ. ทำพิธีบรรจุเครื่องบินขับไล่และฝึก T-50TH

ผบ.ทอ. ทำพิธีบรรจุเครื่องบินขับไล่และฝึก T-50TH เข้าประจำการ 4 เครื่อง

Read More

สนช.รับหลักการวาระ 1ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

สนช.รับหลักการร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ไว้พิจารณา โดยเป็นการกำหนดความคุ้มครองข้าราชการตุลาการศาลในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งได้กระทำโดยสุจริต เพื่อให้การทำงานข้าราชการตุลาการมีอิสระ ปราศจากการแทรกแซง อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

Read More

ขนย้ายบ้านนนทบุรี รับจ้างขนย้าย งานคุณภาพ ครบวงจร

ขนย้ายบ้านนนทบุรี รับจ้างขนย้าย งานคุณภาพ ครบวงจร ทุกครั้งที่นึกถึง รถรับจ้างขนของนนทบุรี เรานึกถึงอะไร จะนึกถึง รถกระบะรับจ้างขนย้ายนนทบุรี รถหกล้อรับจ้างขนของนนทบุรี หรือรถที่มีขนาดใหญ่อย่าง รถสิบล้อรับจ้าง ในจังหวัดนนทบุรี ไม่ว่าเราจะนึกถึง รถรับจ้าง ประเภทไหนก็ตามทาง

Read More