Day: September 10, 2018

โครงการรถไฟแห่งแรกของเชียงใหม่ – เชียงใหม่

สำนักงานขนส่งแห่งชาติได้รับการยืนยันในวันนี้ว่าวันนี้ (8 ก.ย. 2018) การก่อสร้างระบบขนส่งทางรถไฟแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่ทางตอนเหนือของเมืองเชียงใหม่จะเริ่มดำเนินการในปลายปีหน้าหรือต้นปีพ. ศ. 2563 ด้วยมูลค่า 86,000 ล้านบาท เอเจนซี่รายงาน

Read More

ฉนวนกันความร้อน แบบถอดได้

ฉนวนกันความร้อน แบบถอดได้ ฉนวนที่นำมาใช้งานในหน้าที่หลายหน้าที่ด้วยกัน ฉะนั้นในการออกแบบฉนวน สิ่งแรกที่ต้องตั้งเกณฑ์คือใช้ทำหน้าที่อะไรเป็นพิเศษ นอกเหนือจากหน้าที่หลักที่ใช้ในการลดทอนการไหลของความร้อน

Read More