Day: July 30, 2019

วิดีโอ Resurfaced แสดงให้เห็นว่า Elijah Cummings เรียก ‘การรบกวนยาเสพติด’ ของ Baltimore ให้ผู้อยู่อาศัยเปรียบเสมือน ‘zombies’

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการบ้าน Elijah Cummings, D-Md ซึ่งก่อนหน้านี้อ้างถึงชุมชนของเขาใน เมืองบัลติมอร์ ว่าเป็นพื้นที่ “ยาเสพติด” โดยใช้คำว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ รวมอยู่ในทวีตที่แพนอย่างกว้างขวางว่าเป็นการโจมตีชนชั้นที่เมือง

Read More

ทำไม รถรับจ้าง ต้องเช็คระยะ หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุก 5,000 กิโลเมตร

ทำไม รถรับจ้าง ต้องเช็คระยะ หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุก 5,000 กิโลเมตร การใช้รถยนต์ในการเดินทางในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จำเป็นต้องมี เพราะช่วยให้การเดินทางไปไหนมาไหน สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เรียกว่าเกือบทุกบ้าน ทุกครอบครัว ต่างก็มียานพาหนะอย่างรถยนต์คันเล็กคันใหญ่ ติดบ้านเอาไว้ใช้กันทุกบ้าน การใช้รถยนต์ที่ดีและถูกต้องนั้น

Read More